Hva er teoriprøven for drosje?

Publisert 02.11.2020 14:00

Hva er teoriprøven for drosje?

Fra 1. november 2020 må du bestå teoriprøve og oppkjøring til drosjesjåføreksamen før du kan søke om kjøreseddel for å kjøre drosje. De som tar yrkessjåførkompetanse for persontransport slipper. Selve teoriprøven tar du hos Statens vegvesen. Den består av 35 oppgaver som du må besvare i løpet av 60 minutter. Oppgavene kan bestå av spørsmål, ufullstendige setninger du må fullføre, eller påstander som du må ta stilling til.

Hvordan forbereder jeg meg før teoriprøven for drosje?

Lurer du på hvordan du bør forberede deg? Aprento sine teoriprøver og nettkurs til teoriprøven for drosje hjelper deg med å bli klar. Her kan du teste deg med teoriprøver som er laget på samme måte som hos Statens vegvesen, samt gjennomgå hele pensum med video, lyd og tekst. Innholdet baserer seg på temalisten fra Statens vegvesen, og dekker alt du trenger å vite. enter image description here

Teoriprøven

Du kan ta teoriprøven på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner. Du må svare på oppgavene på en pc og får resultatet med en gang du har levert. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver.

Gjennomføring av teoriprøve

Du må ta teoriprøven på norsk og tillat tidsbruk er 60 minutter. Bruk av tolk er ikke tillatt. Prøven består av 35 oppgaver som kan være utformet som spørsmål, ufullstendige setninger eller påstander som du må ta stilling til. Du må besvare 85 prosent av oppgavene riktig for å bestå. Hvis du har lese- eller skrivevansker, kan du søke om å få en tilrettelagt prøve. Da må du legge ved en uttalelse fra en logoped eller lignende. Om du ikke består prøven, kan du få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete oppgavene. Vi anbefaler deg å forberede deg godt før du tar prøven på nytt. Du må ha bestått teoriprøven før du kan ta oppkjøring.