Teoriprøver og kurs for utrykning

Publisert 13.10.2020 10:36

Skal du ta teoriprøven for utrykning?

Du må gjennomføre obligatorisk opplæring for utrykningskjøring, og bestå teoriprøve og oppkjøring. Du kan ta teoriprøven for utrykning når til og med trinn tre i opplæringen er gjennomført. Opplæringen må være meldt inn til Statens vegvesen og helseattesten må være levert inn. Teoriprøven tar du ved en trafikkstasjon. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven.  For best mulig forberedelse, så kan du sjekke ut teoritentamens teoriprøver og teorikurs for utrykning. Her finner du alt du trenger for å bestå.

enter image description here

Opplæring

Selve opplæringen tar du hos en godkjent kursarrangør. Se oversikt over godkjente kursarrangører (PDF).

For å kjøre kjøretøy under utrykning må du ha kompetansebevis for utrykningskjøring. For å ta kompetansebeviset må du oppfylle følgende krav før du kan gjennomføre opplæring: * oppfylle helsekravene for førerkortgruppe 3, inkludert kompetansebevis * ha fylt 20 år * ha hatt førerrett for personbil klasse B sammenhengende de siste 2 årene * kunne dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger et behov for å kjøre utrykning Du må levere helseattest til kursarrangøren eller en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. 

Fornyelse

Kompetansebeviset for utrykning er gyldig i fem år. For å fornye det må du møte på en trafikkstasjon og ha med deg følgende: * gyldig legitimasjon. * helseattest som viser at du oppfyller helsekravene for førerkortgruppe 3, inkludert kompetansebevis. * dokumentasjon på arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger et behov for å kjøre utrykning. Er beviset ditt utløpt, er det flere vilkår som må oppfylles før du kan fornye. Du kan ikke fornye kompetansebevis for utrykning etter fylte 70 år.