Tips til oppkjøring

Publisert 14.11.2014 10:34

Alle førerprøver gjennomføres etter noen generelle regler, uansett hva slags kjøretøy du kjører opp til. I tillegg til selve kjøringen vil prøven også inneholde en sikkerhetskontroll av kjøretøyet, hvor du kan bli bedt om å kontrollere dekk, lysutstyr, bremser, styring, osv. (For lett og tung motorsykkel er det i tillegg en ferdighetsprøve på avsperret område som må bestås før resten av prøven kan gjennomføres). Husk å ta på deg bilbelte før du starter motoren.

Det legges vekt på at du skal kjøre selvstendig under prøven. Dette gjøres blant annet ved at sensor (den personen fra trafikkstasjonen som skal teste deg) angir lengre kjørestrekninger når han eller hun gir beskjed om hvor du skal kjøre.

Her er noen gode tips du kan ta med deg før oppkjøringen.

 • Se ofte i speilene, husk at sensorene ser deg i øynene ganske ofte​
 • Viktig å holde fartsgrensen. Ikke kjør for sakte hvis ikke forholdene tilsier at du skal gjøre det. 
 • Hold god avstand til foranliggende biler​ 
 • Gi tydelige tegn ved av/påkjøring.​ 
 • Akselerer ordentlig i påkjøringsfelt​ 
 • Repeter på teorien og ta en titt på teoritentamens forberedelser til oppkjøring. Da blir du tryggere på regler som igjen får deg til å kjøre bedre​ ​
 • Ta en kjøretime eller 2 rett før oppkjøring, dette gjør også at du føler deg tryggere! 

Derfor stryker du på oppkjøring:

 • Problemer med fart og fartstilpasning.
 • Brudd på vikeplikten, vær obs på Stoppskilt o.l.
 • Å ikke gi tegn eller ikke samhandle med andre trafikanter. Husk å bruke blinklys ved    alle anledninger.
 • Gjøre feil valg i en trafikksituasjon
 • At helheten på kjøringen er ikke god nok
 • For tidlig oppkjøring i forhold til kjørelærers anbefaling

Er du fortsatt nervøs?

Teoritentamen har laget et kurs for å hjelpe deg med forberedelsene til oppkjøringen

NB. Mørkekjøring: Kurs i kjøring i mørket må gjennomføres før praktisk førerprøve når prøven avlegges i perioden fra 1. november til og med 15. mars. Avlegges førerprøven i perioden fra 16. mars til og med 31. oktober, må trafikkstasjonen få dokumentasjon på fullført kurs.