Hva er den beste teoriappen?

Published 30.11.2021 08:45

NAF har testet brukervennligheten og den faglige kvaliteten på syv apper for teoriprøven. Vi er glade og stolte over at Teoritentamen.no kom desidert best ut i testen med en score på 5/5.

enter image description here

Faglig godt innhold

I testen kommer det frem at testpanelet er enige om at Teoritentamen har svært godt faglig innhold. De utdyper at appen tar for seg alle temaene i læreplanen, og panelet mener det er høy kvalitet på oppgaver og illustrasjoner. Videre påpeker panelet at du får en god variasjon mellom enkle og mer krevende spørsmål, og du får pedagogiske forklaringer eller miniforedrag til hver av oppgavene.

"Appen har i tillegg et godt design og panelet er samstemte i at den er brukervennlig og enkel å navigere i." Testpanelet.

Optimal forberedelse til teoriprøven

Et slikt testresultat motiverer oss til å fortsette utviklingen, slik at våre elever skal få en optimal forberedelse til teoriprøven i fremtiden også. Siden testen er gjennomført har vi faktisk rukket å oppdatere design, forbedre brukergrensesnittet og lagt til et par nye funksjoner på Teoritentamen.

Du kan lese hele testen og se video hos NAF