Choose desired pass for car

Questions for this class are unfortunately not available in English.

Unlimited

7 days access for 218,-
 • Comprehensive theory course with sound developed by Teoritentamen
 • App for iOS/Android
 • Easy and effective learning
 • Covers the entire curriculum
 • 3D illustrations
 • Instructive videos
 • Unlimited access to theory tests

Unlimited

30 days access for 289,-
 • Comprehensive theory course with sound developed by Teoritentamen
 • App for iOS/Android
 • Easy and effective learning
 • Covers the entire curriculum
 • 3D illustrations
 • Instructive videos

All you need to know to pass your theory test

Our theory course is an easy-to-understand online course for anyone planning on taking the theory test for car. The course is based on the official curriculum set forth by the Public Roads Administration and focuses on the topics relevant for the test.

Buy access

Everything you need to pass your theory test

Prepare yourself in the best possible way. Practice using Norway's largest collection of questions and comprehensive digital theory courses for category B (car).

Buy access

Listen and learn!

Listen to the entire theory course while looking at illustrations and pictures.

Do you have difficulty with reading and writing? Or perhaps you prefer to listen rather than read? Then we have the optimal solution for you. We have recorded the entire theory course, so that you may choose whether you wish to listen or read after logging in.

Buy access

MotorMotor

Motoren produserer kraften som driver bilen ved hjelp av [drivstoff] eller elektrisitet. Motoren produserer kraften som driver bilen ved hjelp av drivstoff eller elektrisitet.

Feil og skader som oppstår i motoren kan ofte være dyre å reparere, så det er viktig å kjenne godt til varsellampene på dashbordet, og hva disse lysene varsler. Feil og skader som oppstår i motoren kan ofte være dyre å reparere, så det er viktig å kjenne godt til varsellampene på dashbordet, og hva disse lysene varsler.

Selv om lavt motoroljenivå varsles med en egen lampe så kan det være lurt å sjekke nivået selv. Dette gjør du ved å åpne panseret på bilen, lokalisere stedet for peiling av motorolje og sjekke om oljen når opp mellom MIN og MAX på peilepinnen. I noen nyere biler avleses nivået av bilens datasystemer, som i god tid skal varsle dersom oljenivået er for lavt. Selv om lavt motoroljenivå varsles med en egen lampe så kan det være lurt å sjekke nivået selv. Dette gjør du ved å åpne panseret på bilen, lokalisere stedet for peiling av motorolje og sjekke om oljen når opp mellom MIN og MAX på peilepinnen. I noen nyere biler avleses nivået av bilens datasystemer, som i god tid skal varsle dersom oljenivået er for lavt.

Photos and 3D illustrations

Difficult topics are easier to grasp when visualised. That is why our course contains images and 3D illustrations depicting different traffic situations and rules in a way that is easy to understand.

Buy access
Photos and 3D illustrations

Video explanations

In addition to text and images, many important topics are also explained through instructive 3D videos.

Buy access

Individual instruction

Should you have any further questions just send an email to one of our instructors, and they'll get back to you as soon as possible.

Buy access
Personlige veiledning

Personal recommendations

If you use the theory course together with the theory tests, we will show you personal recommendations for what topics need further attention.

Recommendations are displayed below each question, after you have completed a test and on your dashboard.

Buy access
Personal recommendations

Comprehensive overview of traffic signs

We have compiled a comprehensive overview of all road traffic signs in Norway, so that you may easily look up the meaning of a sign.

Buy access
Comprehensive overview of traffic signs

Keywords

Important terms that have been explained earlier in the course and that are repeated other places are clickable. A short explanation of the term will pop up, so you won't have to find your way back to where the term was first explained.

Buy access
Keywords

Customer service

To help you pass your theory test, we are committed to providing the best guidance and customer support on the market.

We respond to emails all days between 09-21. Click here to contact our customer service.

Buy access

The theory course consists of the following chapters:

 1. Førerkortet: Vilkår for å få førerkort, øvingskjøring og førerkortklassene.
 2. Bilen: Bilens oppbygging og passiv/aktiv sikkerhet.
 3. Mennesket: Trafikksituasjoner, kjøreprosessen og sikkerhet.
 4. Ansvaret: Kjøretøyets stand og bruk, registrering og eierskifte, økonomisk ansvar og forsikring, og sanksjoner.
 5. Veien og trafikantene: Vei og veioppmerking, skilt, trafikklys, trafikksystemet, trafikantene og myndighetspyramiden.
 6. Kjøring: Observasjon og «Se-reglene», samhandling, fart, veigrep og bremsing.
 7. Kjøring i byen: Avstand, plassering, vikeplikt, stans og parkering.
 8. Kjøring på landeveien: Planovergang, motorvei, tunnel, mørkekjøring, forbikjøring og utlandet.
 9. Trafikkulykker og miljø: Plikter ved trafikkuhell, statistikk og ulykker, kjøring og miljø.
 10. Skiltoversikt
Buy access