Choose desired pass for bus

Questions for this class are unfortunately not available in English.

Curriculum + Theory tests

7 days access for 299,-
 • Theory tests
 • Explanations to all questions
 • Traffic sign test
 • Ebook
 • Sound on all content
 • Instructive videos
 • App for iOS and Android

Test yourself before the official theory test!

Teoritentamen has Norway's most extensive collection of questions, developed in collaboration with Norges Trafikkskoleforbund (Norwegian Driving School Association, NTSF). The theory tests for bus are constructed in the same way as the official tests, providing an optimal way to prepare.

Buy access Try out the theory test for free

Guarantee

Teoritentamen is committed to quality. If you fail you will get your money back.
(applies to all passes that include guarantee).

Buy access
 • The guarantee works like this
 • Complete at least 25 tests, and pass at least 5 of the 10 most recent tests
 • Pass at least 3 sign tests
 • Take the official exam within 3 days of the expiration of your pass
 • Send us written documentation confirming that you did not pass your test

Read all conditions of the guarantee here

Explanations

Do you have sufficient knowledge of the theory? Did you read the question and answers carefully? Did you know all the terms?

We have written easy-to-understand explanations for each of the questions in category B, guaranteed to help you prepare for your theory exam.

Buy access
Explanations

Ebook

The ebook takes you through the entire curriculum comfortably. With explanatory texts, good illustrations and a clear chapter structure, you get a good overview of what you need to learn.

The ebook explains difficult words and is easy to find, so you can prepare effectively.

Buy access

En stor bil tar mer plass En stor bil tar mer plass

På grunn av tungbilens størrelse så kreves det mer av en tungbilfører enn en alminnelig personbilfører. På grunn av tungbilens størrelse så kreves det mer av en tungbilfører enn en alminnelig personbilfører.

Nå som du skal opp i en tyngre klasse er det viktig å reflektere over dette og hvilke utfordringer du støter på nå som du skal kjøre mye større bil. Nå som du skal opp i en tyngre klasse er det viktig å reflektere over dette og hvilke utfordringer du støter på nå som du skal kjøre mye større bil.

§ 3 Grunnregelen for trafikk§ 3 Grunnregelen for trafikk

Du husker kanskje denne fra pensum i klasse B: Du husker kanskje denne fra pensum i klasse B:

*Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.* Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Denne er minst like viktig når du skal kjøre med tungbil. Denne er minst like viktig når du skal kjøre med tungbil.

Photos and 3D illustrations

Difficult topics are easier to grasp when visualised. That is why our course contains images and 3D illustrations depicting different traffic situations and rules in a way that is easy to understand.

Buy access
Photos and 3D illustrations

Video explanations

In addition to text and images, many important topics are also explained through instructive 3D videos.

Buy access

Statistics

On the dashboard you can see which tests you have taken, when you have taken them, and how you scored. You will also see tips on what topics need more attention.

Graphs and charts are available as well, and will give you a simple overview of where you stand.

Buy access
Statistics

Individual instruction

Should you have any further questions just send an email to one of our instructors, and they'll get back to you as soon as possible.

Buy access
Personlige veiledning

Applications

If you buy access to Teoritentamen you will also get instant access to our theory test-apps for smartphones and tablets (iOS and Android). Practice for your exam anywhere at any time!

Download Teoritentamen’s app for Android and iOS.

Buy access
Applications

Customer service

To help you pass your theory test, we are committed to providing the best guidance and customer support on the market.

We respond every day between 09-21. Click here to contact our customer service.

Buy access

The theory course consists of the following chapters:

 1. Introduksjon: læreplanen klasse D, aktuelle tema fra klasse B
 2. Kjøringen: trafikkregler for buss, bussens størrelse, blindsoner, bussens vekt, annen kjøring
 3. Kjøretøyet: oppbygning, styring, hjul, dekk og kjetting, motor og drivverk, brems og bremsekrets, elektrisk anlegg, nødutstyr, daglig tilsyn
 4. Lastberegning: viktige begreper, vektbegrensninger knyttet til kjøretøy og vei, sikring og plassering av nyttelast, øvingsoppgaver
 5. Service: tillitt, trygghet og komfort, brukergrupper, periferiservice, hensynsfull kjøring
 6. Lovverk og avgifter: førerkortet, plikter, befordringsvedtektene, ansvar fot kjøretøy og last, avgifter, løyve og forsikring, offentlige reaksjoner, skilt
 7. Kjøre- og hviletid: regulering av arbeidstid, kjøretid, hviletid, døgnhvil og ukehvil, bruk av fartsskriver
 8. Planlegging av kjøring: forberedelser, miljøvennlig og økonomisk kjøring, kart, veilister og tabeller, holdninger forventninger i bransjen
 9. Førstehjelp og ulykkesberedskap: plikter ved ulykke, brannslukning, brannskade og ADR, tunnel, psykologi
 10. Filmsamling: alle filmene fra pensumet samlet på ett sted!
Buy access