Choose desired pass for bus

Questions for this class are unfortunately not available in English.

Curriculum + Theory tests

7 days access for 349,-

Buy access
 • Theory tests
 • Explanations to all questions
 • Traffic sign test
 • Ebook
 • Sound on all content
 • Instructive videos
 • App for iOS and Android
 • Game

Dette mener brukerene om tjenesten vår for bus

Based on 304 customer reviews

Illustration: Theory exam

Test yourself before the official theory test!

Teoritentamen has Norway's most extensive collection of questions, developed in collaboration with Norges Trafikkskoleforbund (Norwegian Driving School Association, NTSF). The theory tests for bus are constructed in the same way as the official tests, providing an optimal way to prepare.

Buy access Try out the theory test for free
Complete 25 tests
Pass 5 of the last 10 tests
Pass at least 3 sign tests

Guarantee

Teoritentamen is committed to quality. If you fail you will get your money back
(applies to all passes that include guarantee).

Read all conditions of the guarantee here

Buy access
Illustration: Explanations

Explanations

Driver's license theory contains words and ideas that are new for some people, and some questions and alternatives can be difficult to understand.
We have written unique and easy-to-understand explanations for all of our questions. These explanations will aid you in preparing for the theory test.

Buy access

Game

Are you familiar with all the road signs? With our new interactive game, you can learn, compete, and challenge yourself to become an expert in signs. Play your way to knowledge, set new records, and have fun while practicing for the theory test.

Buy access

Vikeplikt for buss fra holdeplass Vikeplikt for buss fra holdeplass

På vei med fartsgrense 60 km/t eller mindre, har trafikken vikeplikt for buss som skal ut av holdeplass. Bussen viser dette ved å blinke ut. På vei med fartsgrense 60 km/t eller mindre, har trafikken vikeplikt for buss som skal ut av holdeplass. Bussen viser dette ved å blinke ut.

Selv om trafikken må vike for deg, er du pliktig til å unngå fare. Derfor må du alltid vise varsomhet når du skal ut av holdeplass, selv om de andre har vikeplikt. Du skal ikke kjøre før du vet det er klart. Selv om trafikken må vike for deg, er du pliktig til å unngå fare. Derfor må du alltid vise varsomhet når du skal ut av holdeplass, selv om de andre har vikeplikt. Du skal ikke kjøre før du vet det er klart.

Ebook

The ebook takes you through the entire curriculum comfortably. With explanatory texts, good illustrations and a clear chapter structure, you get a good overview of what you need to learn.

In addition the ebook explains difficult words and expressions, so you can prepare effectively.

Buy access
Photos and 3D illustrations

Photos and 3D illustrations

Difficult topics are easier to grasp when visualised. That is why our course contains images and 3D illustrations depicting different traffic situations and rules in a way that is easy to understand.

Buy access

Video explanations

In addition to text and images, many important topics are also explained through instructive 3D videos.

Buy access

Statistics

On the dashboard you can see which tests you have completed, when you completed them, and how well you scored. Your progress is presented with the help of engaging graphics.

Buy access

Individual instruction

Should you have any further questions just send an email to one of our instructors, and they'll get back to you as soon as possible.

Buy access
Illustrasjon: Applikasjoner

Applications

If you buy access to Teoritentamen you will also get instant access to our theory test-apps for smartphones and tablets (iOS and Android). Practice for your exam anywhere at any time.

Download Teoritentamen’s app for Android and iOS.

Buy access

Customer service

To help you pass your theory test, we are committed to providing the best guidance and customer support on the market.

We respond every day between 09-21. Click here to contact our customer service.

Buy access

The theory course consists of the following chapters:

 1. Introduksjon: læreplanen klasse D, aktuelle tema fra klasse B
 2. Kjøringen: trafikkregler for buss, bussens størrelse, blindsoner, bussens vekt, annen kjøring
 3. Kjøretøyet: oppbygning, styring, hjul, dekk og kjetting, motor og drivverk, brems og bremsekrets, elektrisk anlegg, nødutstyr, daglig tilsyn
 4. Lastberegning: viktige begreper, vektbegrensninger knyttet til kjøretøy og vei, sikring og plassering av nyttelast, øvingsoppgaver
 5. Service: tillitt, trygghet og komfort, brukergrupper, periferiservice, hensynsfull kjøring
 6. Lovverk og avgifter: førerkortet, plikter, befordringsvedtektene, ansvar fot kjøretøy og last, avgifter, løyve og forsikring, offentlige reaksjoner, skilt
 7. Kjøre- og hviletid: regulering av arbeidstid, kjøretid, hviletid, døgnhvil og ukehvil, bruk av fartsskriver
 8. Planlegging av kjøring: forberedelser, miljøvennlig og økonomisk kjøring, kart, veilister og tabeller, holdninger forventninger i bransjen
 9. Førstehjelp og ulykkesberedskap: plikter ved ulykke, brannslukning, brannskade og ADR, tunnel, psykologi
 10. Filmsamling: alle filmene fra pensumet samlet på ett sted!
Buy access