Nyheter

Det er mange som må ty til instruksjonsboken når det plutselig dukker opp en lysende varsellampe på dashbordet. Fortsetter du å kjøre som om ingenting har hendt kan det bli både dyrt og farlig.

Hvordan de ulike varsellampene ser ut på forskjellige bilmodeller kan variere noe. Er du usikker kan du like godt slå opp i instruksjonsboken først som sist. En generellhuskeregel kan være: om en rød lampe starter å lyse under kjøring, betyr det at du må stoppe umiddelbart og sjekke feilen. Er lampen oransje, betyr det at du kan kjøre til verkstedet. Er lampen grønn så er det bare å kjøre uten noen bekymringer.

I linken under kan du lese litt om de ulike lampene, hva de betyr, og hva du evt bør gjøre dersom de dukker opp.

Ler mer om Varsellamper.

Hva man gjør ved et trafikkuhell? Dersom du er innblandet i et trafikkuhell eller kommer til et ulykkessted er det greit å ha klart for seg hva du bør gjøre i de ulike situasjonene. ​ Ved trafikkuhell og skade på personer eller dyr plikter du å undersøke om din hjelp kan komme til nytte. Å forlate en skadet person kan føre til fengsel og inndragning av førerkort for alltid.

trafikkuhell_teoriprøven

Ved trafikkuhell uten personskade:

 • ​Sett på varsellys
 • Ta på refleksvest
 • Skaff deg overblikk over åstedet
 • Sikre skadestedet med bla. varseltrekant
 • Noter navn og telefonnummer til vitner
 • Om mulig, flytt kjøretøy slik at annen trafikk kan passere
 • Om mulig, ta bilder av åstedet
 • Fyll ut skademeldingsskjema om du er innblandet

Ved trafikkuhell med personskade: ​ -

 • Sett på varsellys
 • Ta på refleksvest
 • Skaff deg overblikk over åstedet
 • Sikre skadestedet med bla. varseltrekant
 • Ring ambulanse 113 eller politi 112
 • Gi livreddende førstehjelp til kyndig hjelp kommer
 • Ved trafikkuhell med personskade må ikke kjøretøyene flyttes uten politiets godkjenning.

Finn din trafikkstasjon

Den offisielle teoriprøven må avlegges på en trafikkstasjon (tidligere Biltilsynet). Trafikkstasjonen kan også svare deg på spørsmål du måtte ha om kjøretøy, førerkort og registrering av kjøretøy. Statens vegvesen har flere enn 70 trafikkstasjoner, og åpningstidene varierer fra sted til sted. Klikk her for å finne din lokale trafikkstasjon.
Du kan også ringe vegvesenet på 02030 mellom kl. 08.00 og kl. 19.45 på hverdager hvis du trenger informasjon om førerkort og kjøretøy.

Tips til oppkjøringen

Her er noen gode tips du kan ta med deg før oppkjøringen. 

 • Viktig å holde fartsgrensen, ikke kjør for sakte hvis ikke forholdene tilsier det.​ 
 • Se ofte i speilene, husk at sensorene ser deg i øynene ganske ofte​ 
 • Hold god avstand til foranliggende biler​ 
 • Gi tydelige tegn ved av/påkjøring.​ 
 • Akselerer ordentlig i påkjøringsfelt​ 
 • Repeter på teorien. Da blir du tryggere på regler som igjen får deg til å kjøre bedre​ ​
 • Ta en kjøretime eller 2 rett før oppkjøring, dette gjør også at du føler deg tryggere!

Derfor stryker du på oppkjøring: -

 • Problemer med fart og fartstilpasning 
 • Brudd på vikeplikten, vær obs på stoppskilt o.l. 
 • Å ikke gi tegn eller ikke samhandle med andre trafikanter. Husk å bruke blinklys ved alle anledninger. 
 • Gjøre feil valg i en trafikksituasjon 
 • At helheten på kjøringen er ikke god nok 
 • For tidlig oppkjøring i forhold til kjørelærers anbefaling

Kjøring med tilhenger

Dette må du vite

Hvis du har alminnelig førerkort klasse B kan du kjøre med en tilhenger hvor hengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 750 kg. Med ”tillatte totalvekt” menes den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for ifølge vognkortet.  

Er hengeren tyngre enn 750 kg. vil du fortsatt kunne kjøre med denne, men da må ikke samlet tillatt totalvekt for bil og henger overstige 3.500 kg.  

Tilhengerens tillatte totalvekt kan ikke overstige motorvognens egenvekt med fører.  

Hovedregelen er at du må avlegge egen førerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen hvis du skal kjøre med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.  

Begrensninger i vognkortet

I bilens vognkort er det angitt maksimal aktuell totalvekt for den tilhenger som kan trekkes av bilen. Aktuell totalvekt vil si den vekten kjøretøyet har i øyeblikket. Denne vektgrensen må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du innehar.  

I tillegg kan også bilens vognkort ha en maksimal tillatt vogntogvekt, dvs. totalsummen av bilens og tilhengerens tillatte totalvekt.  

Fartsbestemmelser for tilhenger
Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger eller campingvogn med bremser er 80 km/t. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere.   

Kjører du med tilhenger eller campingvogn uten bremser er maksimal hastighet 60 km/t når tilhengeren har en aktuell totalvekt 300 kg. eller mer.