Nyheter

Finn din trafikkstasjon

Den offisielle teoriprøven må avlegges på en trafikkstasjon (tidligere Biltilsynet). Trafikkstasjonen kan også svare deg på spørsmål du måtte ha om kjøretøy, førerkort og registrering av kjøretøy. Statens vegvesen har flere enn 70 trafikkstasjoner, og åpningstidene varierer fra sted til sted. Klikk her for å finne din lokale trafikkstasjon.
Du kan også ringe vegvesenet på 02030 mellom kl. 08.00 og kl. 19.45 på hverdager hvis du trenger informasjon om førerkort og kjøretøy.

Tips til oppkjøringen

Her er noen gode tips du kan ta med deg før oppkjøringen. 

 • Viktig å holde fartsgrensen, ikke kjør for sakte hvis ikke forholdene tilsier det.​ 
 • Se ofte i speilene, husk at sensorene ser deg i øynene ganske ofte​ 
 • Hold god avstand til foranliggende biler​ 
 • Gi tydelige tegn ved av/påkjøring.​ 
 • Akselerer ordentlig i påkjøringsfelt​ 
 • Repeter på teorien. Da blir du tryggere på regler som igjen får deg til å kjøre bedre​ ​
 • Ta en kjøretime eller 2 rett før oppkjøring, dette gjør også at du føler deg tryggere!

Derfor stryker du på oppkjøring: -

 • Problemer med fart og fartstilpasning 
 • Brudd på vikeplikten, vær obs på stoppskilt o.l. 
 • Å ikke gi tegn eller ikke samhandle med andre trafikanter. Husk å bruke blinklys ved alle anledninger. 
 • Gjøre feil valg i en trafikksituasjon 
 • At helheten på kjøringen er ikke god nok 
 • For tidlig oppkjøring i forhold til kjørelærers anbefaling

Kjøring med tilhenger

Dette må du vite

Hvis du har alminnelig førerkort klasse B kan du kjøre med en tilhenger hvor hengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 750 kg. Med ”tillatte totalvekt” menes den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for ifølge vognkortet.  

Er hengeren tyngre enn 750 kg. vil du fortsatt kunne kjøre med denne, men da må ikke samlet tillatt totalvekt for bil og henger overstige 3.500 kg.  

Tilhengerens tillatte totalvekt kan ikke overstige motorvognens egenvekt med fører.  

Hovedregelen er at du må avlegge egen førerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen hvis du skal kjøre med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.  

Begrensninger i vognkortet

I bilens vognkort er det angitt maksimal aktuell totalvekt for den tilhenger som kan trekkes av bilen. Aktuell totalvekt vil si den vekten kjøretøyet har i øyeblikket. Denne vektgrensen må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du innehar.  

I tillegg kan også bilens vognkort ha en maksimal tillatt vogntogvekt, dvs. totalsummen av bilens og tilhengerens tillatte totalvekt.  

Fartsbestemmelser for tilhenger
Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger eller campingvogn med bremser er 80 km/t. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere.   

Kjører du med tilhenger eller campingvogn uten bremser er maksimal hastighet 60 km/t når tilhengeren har en aktuell totalvekt 300 kg. eller mer.

Tips til teoriprøven

Teoriprøven (teoretisk førerprøve) må du ta på en trafikkstasjon. I de klassene du må avlegge en praktisk førerprøve, kan du ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i den aktuelle klassen. I de klassene det bare er teori, må du vente til du er 16 år.

Før du kan ta teoriprøve må du ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent. Søknaden kan du sende inn elektronisk på Statens Vegvesen sine nettsider. Når du møter fram til prøven må du ha med deg gyldig legitimasjon. I forbindelse med teoriprøven må du også ta en synstest.

For å lese mer om antall spørsmål, varighet og hvor mange feil du kan ha i de ulike teoriprøvene fordelt på klasser kan du klikke her.

Karantenetid

Dersom du ikke består teoriprøven må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve. Dersom du ikke består den praktiske prøven, må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve.

Gode råd

• Samarbeid med en trafikkskole fra starten av opplæringen!
• Skaff deg tilgang til teoritentamen.no og gjennomgå hele pensum med tekst, bilder, video, lyd, teoriprøver og forklaringer til oppgavene.
• Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
• Ta timer på trafikkskolen før du øver privat! Da lærer du raskere, og det blir tryggere å øvelseskjøre privat

Ønsker du å teste en gratis teoriprøve? Lykke til med øvingen!

Teoritentamen kan skilte med Norges desidert største og beste utvalg av oppgaver, utarbeidet av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Skal du ta teoriprøven for bil, moped, MC eller andre kjøretøy, har vi applikasjonen du trenger. Oppgavene er laget på samme måte som oppgavene på den offisielle teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Teoriprøven på nett

Applikasjonene inneholder:

 • Totalt over 6500 oppgaver.
 • Oppgaver til klassene: A/A1/A2, B, C, CE,C1, C1E, CE, D, D1, S, T og YS.
 • Tilgang til engelske oppgaver for klasse B.
 • Alle oppgaver er laget av ATL.
 • Tilgang til fasit på alle oppgaver.
 • Tilgang til resultater for å følge egen fremgang.
 • Mulighet for å starte en prøve på nettet og fortsette på den samme prøven i applikasjonen.
 • Mailsupport fra kl 09-21 alle dager.

Her kan du laste ned Teoritentamen-appen Android og iOS

Lykke til med øvingen!