Choose desired pass for bus

Questions for this class are unfortunately not available in English.

Curriculum + Theory tests

7 days access for 299,-
 • Comprehensive theory course with sound developed by Teoritentamen
 • App for iOS/Android
 • Easy and effective learning
 • Covers the entire curriculum
 • 3D illustrations
 • Instructive videos
 • Unlimited access to theory tests

Curriculum + Theory tests

30 days access for 499,-
 • Comprehensive theory course with sound developed by Teoritentamen
 • App for iOS/Android
 • Easy and effective learning
 • Covers the entire curriculum
 • 3D illustrations
 • Instructive videos
 • Unlimited access to theory tests

All you need to know to pass your theory test for bus.

Our theory course is an easy-to-understand online course for anyone planning on taking the theory test for bus. The course is based on the official curriculum set forth by the Public Roads Administration and focuses on the topics relevant for the test.

Buy access

Listen and learn!

Listen to the entire theory course while looking at illustrations and pictures.

Do you have difficulty with reading and writing? Or perhaps you prefer to listen rather than read? Then we have the optimal solution for you. We have recorded the entire theory course, so that you may choose whether you wish to listen or read after logging in.

Buy access

En stor bil tar mer plass En stor bil tar mer plass

På grunn av tungbilens størrelse så kreves det mer av en tungbilfører enn en alminnelig personbilfører. På grunn av tungbilens størrelse så kreves det mer av en tungbilfører enn en alminnelig personbilfører.

Nå som du skal opp i en tyngre klasse er det viktig å reflektere over dette og hvilke utfordringer du støter på nå som du skal kjøre mye større bil. Nå som du skal opp i en tyngre klasse er det viktig å reflektere over dette og hvilke utfordringer du støter på nå som du skal kjøre mye større bil.

§ 3 Grunnregelen for trafikk§ 3 Grunnregelen for trafikk

Du husker kanskje denne fra pensum i klasse B: Du husker kanskje denne fra pensum i klasse B:

*Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.* Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Denne er minst like viktig når du skal kjøre med tungbil. Denne er minst like viktig når du skal kjøre med tungbil.

Photos and 3D illustrations

Difficult topics are easier to grasp when visualised. That is why our course contains images and 3D illustrations depicting different traffic situations and rules in a way that is easy to understand.

Buy access
Photos and 3D illustrations

Video explanations

In addition to text and images, many important topics are also explained through instructive 3D videos.

Buy access

Individual instruction

Should you have any further questions just send an email to one of our instructors, and they'll get back to you as soon as possible.

Buy access
Personlige veiledning

Personal recommendations

If you use the theory course together with the theory tests, we will show you personal recommendations for what topics need further attention.

Recommendations are displayed below each question, after you have completed a test and on your dashboard.

Buy access
Personal recommendations

Keywords

Important terms that have been explained earlier in the course and that are repeated other places are clickable. A short explanation of the term will pop up, so you won't have to find your way back to where the term was first explained.

Buy access
Keywords

Customer service

To help you pass your theory test, we are committed to providing the best guidance and customer support on the market.

We respond to emails all days between 09-21. Click here to contact our customer service.

Buy access

The theory course consists of the following chapters:

 1. Introduksjon: læreplanen klasse D, aktuelle tema fra klasse B
 2. Kjøringen: trafikkregler for buss, bussens størrelse, blindsoner, bussens vekt, annen kjøring
 3. Kjøretøyet: oppbygning, styring, hjul, dekk og kjetting, motor og drivverk, brems og bremsekrets, elektrisk anlegg, nødutstyr, daglig tilsyn
 4. Lastberegning: viktige begreper, vektbegrensninger knyttet til kjøretøy og vei, sikring og plassering av nyttelast, øvingsoppgaver
 5. Service: tillitt, trygghet og komfort, brukergrupper, periferiservice, hensynsfull kjøring
 6. Lovverk og avgifter: førerkortet, plikter, befordringsvedtektene, ansvar fot kjøretøy og last, avgifter, løyve og forsikring, offentlige reaksjoner, skilt
 7. Kjøre- og hviletid: regulering av arbeidstid, kjøretid, hviletid, døgnhvil og ukehvil, bruk av fartsskriver
 8. Planlegging av kjøring: forberedelser, miljøvennlig og økonomisk kjøring, kart, veilister og tabeller, holdninger forventninger i bransjen
 9. Førstehjelp og ulykkesberedskap: plikter ved ulykke, brannslukning, brannskade og ADR, tunnel, psykologi
 10. Filmsamling: alle filmene fra pensumet samlet på ett sted!
Buy access