Nyheter

Fra nyttår blir nye regler for oppkjøring til personbil innført som et ledd i å bedre sikkerheten i tunnel, melder NRK. Et EU-direktiv som kom i fjor gjør at alle som skal ta førerkort i Norge fra 2016, må testes i tunnelkjøring.

Tunnelkjøring er allerede en del av teoriprøven i flere klasser, men fra nyttår skal det også inkluderes i den praktiske opplæringen og testingen.

Bakgrunnen er at førere skal kjenne til og forstå prinsippene for sikker kjøring i tunnel. Vi har jo sett de siste årene at det har vært en del ulykker knyttet til tunnel, så da er det viktig at de som kjører vet hvilke risikoer som er knyttet til kjøring i tunnel, og hva de skal gjøre om de kommer ut for en situasjon hvor de må gjøre noe, sier avdelingsdirektør for trafikantseksjonen i Vegdirektoratet, Bente Skjetne.

Kjøring i tunnel blir kun et krav der det er praktisk mulig å gjennomføre. Kravet gjelder derfor ikke oppkjøring i områder hvor det er langt til nærmeste tunnel.

I tillegg til å lære elevene hvordan de skal kjøre i tunnel skal de nye reglene også sørge for at alle som tar lappen vet hva de skal gjøre om uhellet først er ute inne i tunnelen, skriver NRK.

Kilde: NRK

Nå kan du logge på «Din side» på Statens vegvesen sine nettsider med BankID på mobil.

Elever som øvelseskjører har siden i sommer kunnet bruke elektronisk bevis for å dokumentere at de har gjennomført trafikalt grunnkurs.

Etter gjennomført trafikalt grunnkurs, får eleven tilgang til sitt elektroniske grunnkursbevis ved å logge seg inn på «Din side» på vegvesen.no. For å komme til sitt personlige område, må eleven bruke sikker innlogging via Difis ID-porten, med å bruke for eksempel BankID. Tidligere har det vært nødvendig med kodebrikke for å logge på med BankID på «Din side», men fra og med 17. november kan man la kodebrikken ligge hjemme og logge inn med BankID på mobil. Dermed blir det enda enklere å få tilgang til det elektroniske beviset mens man er ute og øvelseskjører.

Det elektroniske beviset kan brukes ved en kontroll under øvelseskjøring sammen med annen gyldig legitimasjon med bilde (bankkort, pass, eller postens ID). Skolebevis er ikke gyldig legitimasjon.

BankID på mobil ble tilgjengelig som innloggingsmetode tirsdag 17. november 2015. Fra «Din side» kan du også bl.a. søke om førerkort og sjekke om obligatorisk opplæring er blitt registrert.

Innlogging med BankID på mobil.

10 tips for dekkskift

 1. Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus.
 2. Trekk til håndbremsen.
 3. Ha en god jekk, plasser den riktig, se instruksjonsbok.
 4. Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, kan føre til alvorlig klemskader.
 5. Løsne hjulmuttere/bolter før bilen jekkes opp.
 6. Kontroller mønsterdybde.
 7. Plassere hjulene riktig i henhold til rulleretning. Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning.
 8. Når du skal trekke til hjulbolter/muttere skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil (ligger ofte mellom 90-120 nm.). Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav.
 9. Sjekk lufttrykket.
 10. Etter noe tids kjøring bør du sjekke om hjulmutteren/bolter sitter.

enter image description here

Kilde: www.naf.no

I fjor ble det innført regelverk som regulerer bruk av såkalte selvbalanserende kjøretøy, også kjent som ståhjulinger. Blant annet må du være 16 år for å kjøre dem. Disse reglene gjelder alle kjøretøy med motor og gyroteknikk, også små enhjulinger og brett.

Konsekvenser

Hvis du kjører en ståhjuling og er under 16 år risikerer du i følge Statens vegvesen anmeldelse og bot. Dersom du skulle være uheldig å bli involvert i en ulykke kan du i tillegg få problemer med forsikringen, og risikere å stå til ansvar for store beløp om du skader noen.

Tekniske krav

Det finnes også en del tekniske krav til ståhjulinger, blant annet skal de kjøre i maks 20 km/t og ha bremser og lys.

Her er noen flere regler det kan være greit å være klar over:

 • Ståhjulinger har samme promillegrense som bil, det vil si 0,2. Kjører du med høyere promille enn dette kan du risikere å miste førerkortet ditt.
 • Som i bil er det heller ikke lov med håndholdt mobil.
 • Det er ikke lov med passasjerer, det vil si at du ikke kan kjøre med en annen for eksempel på ryggen.
 • Du kan bruke ståhjulingen på veien, men ikke på veier med fartsgrense høyere enn 60km/t. Kjøring på fortau er kun tillatt når gangtrafikken er liten.

Du kan lese mer om reglene på www.vegvesen.no/stahjuling.

Øvelseskjøringskurs

Trenger du tips og konkrete øvelser for øvelseskjøring? Vi har laget et nettbasert øvelseskjøringskurs som hjelper deg på vei.

Øvelseskjøringskurset er laget i samarbeid med trafikklærere og er konstruert for å sikre deg en god progresjon i øvingen. Øvelsene går ikke i dybden rent trafikkteoretisk, men fungerer som et godt utgangspunkt og gir nyttige råd og tips på veien. Relevante illustrasjoner og videoer forsterker øvelsene og gjør kurset enkelt og lettfattelig å bruke. Her kan du bruke vårt øvelseskjøringskurs!

Du kan også benytte kurset i teoritentamens applikasjon for Android og iOS.

øvelseskjøring