Nyheter

Gebyrendringer fra 1. januar 2015

Fra 1. januar øker gebyrene for førerprøver og -utstedelser og for kontroller. Dette er en ren indeksregulering.

Økningene er relativt beskjedne og varierer fra 10 til 80 kroner. På teoriprøver økes prisen fra 540 til 560 kr for følgende klasser: A, A1, B, C, CE, D, M, T, D1, C1, S, ADR, Utrykning, YSK.

Les mer om de nye prisene her.

Kilde: Statens Vegvesen

Et nytt EU-direktiv gjør at alle som skal ta førerkort i Norge fra 2016, må testes i tunnelkjøring. Kravet gjelder alle klasser og vil tre i kraft fra 1. januar 2016, skriver Nationen.

I dag er tunnelkjøring bare en del av teoriprøven for førerkort klasse B, men framover skal den også inkluderes i den praktiske opplæringen og testingen.

Direktivet om førerkort er ett av 67 nye EU-regler som fredag blir tatt inn i EØS-avtalen.

Noen kjøreskoler får unntak Seksjonssjef Dag Terje Langnes i Vegdirektoratet understreker at kjøring i tunnel bare vil bli et krav til opplæringen i områder der det er mulig å få til. Kjøreskoler som ligger langt fra tunneler, får unntak.

Dette betyr at Trafikkskolen Kirkenes, som har rundt 25 mil til nærmeste tunnel, er blant dem som ikke må endre mye på vanlig praksis.

Med disse nye EU-reglene er det til sammen innført 627 EU-regler i EØS-avtalen i løpet av 2014.

Teorikurs

Teoritentamens teorikurs er et komplett nettbasert kurs for deg som ønsker å ta førerkort for klasse B, AM og A/A1/A2. Kurset er kortfattet og lett forståelig.

Kurset er bygget på Statens vegvesens læreplan og fokuserer på temaer som er relevante for teoriprøven – og som hjelper deg på veien til å bli en trygg og sikker trafikant.

Lytt og lær!

Nå kan du høre hele teorikurset mens du følger med på illustrasjoner og bilder.

Har du lese og skrivevansker? Eller kanskje du foretrekker å lytte i stedet for å lese? Da har Teoritentamen løsningen for deg. Vår forfatter har lest inn teorikurset i sin helhet, slik at du kan velge om du vil lytte eller lese når du er logget inn.

Videoer, bilder og illustrasjoner

Vanskelige temaer er enklere å forstå ved hjelp av grafikk. Derfor inneholder kurset videoer, bilder og 3D-illustrasjoner som viser trafikksituasjoner og regler på en forklarende måte.

Nøkkelord

Viktige ord som har blitt forklart tidligere i kurset og som gjentas andre steder er klikkbare. Du får opp en kort forklaring av begrepet og slipper dermed å navigere deg tilbake dit begrepet blir beskrevet for første gang.

enter image description here

Kurset er selvfølgelig tilgjengelig i våre applikasjoner for iOS og Android. Kom i gang med teorikurset her

Fart dreper unge menn

Dette viser en fersk analyse fra Statens vegvesen. 27 trafikanter i alderen 18-24 år døde i trafikkulykker i 2013. 2/3 av disse var gutter. Så langt i 2014 har 14 trafikanter i alderen 18-24 år omkommet i trafikken.

Fart dreper I løpet av de fem siste årene utgjør fartsulykker 55 prosent av alle dødsulykker hvor bilførere i alderen 18-24 år er involvert. Ulykker med ekstremfart – som er godt over fartsgrensen - utgjør 30 prosent av alle dødsulykkene og i 54 prosent av fartsulykkene.

 • De unge guttene er nøkkelpersoner for å få ulykkestallene til å fortsette å synke. Heldigvis har antall unge som er drept i trafikkulykker fått betraktelig ned de siste årene. Vi ønsker å forsterke den positive trenden. Får vi til en adferdssendring blant unge gutter, vil vi få en hel generasjon som etter hvert kan overlevere gode holdninger videre til neste generasjon, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Ny kampanje Statens vegvesen og politiet har nå startet «Ungdom og fart»-kampanjen, som skal bidra til å gjøre det sosialt uakseptabelt blant unge gutter å kjøre for fort.

Høy fart er ikke bare et ungdomsproblem. I alle dødsulykker de fem siste årene utgjør fartsulykker 37 prosent. Ulykker med ekstremfart utgjør 13 prosent av dødsulykkene. Men våre ulykkesanalyser for 2013 viser at rundt 90 prosent av omkomne i aldersgruppen 18-24 år i fartsulykker er menn.

Det er flere grunner til at noen unge gutter velger å kjøre for fort.

 • De fleste oppfører seg bra i trafikken, men unge, uerfarne sjåfører kan ha en tendens til å tro at de er flinkere til å kjøre bil enn de egentlig er. Ofte har de heller ikke så god erfaring med å vurdere konsekvensene av de valgene de tar i trafikken. Evnen til å planlegge og vurdere konsekvenser er ikke ferdig utviklet hos gutter før de er rundt 25 år. Denne evnen er plassert i hjernens frontallapp, sier Jon Molnes i Vegvesenet.

«Ungdom og fart»-kampanjen trekker parallellen mellom umodenhet og det å kjøre for fort, for så å få gutter i målgruppen til å ta avstand fra umoden oppførsel.

Kilde: Statens vegvesen

Tips til oppkjøring

Alle førerprøver gjennomføres etter noen generelle regler, uansett hva slags kjøretøy du kjører opp til. I tillegg til selve kjøringen vil prøven også inneholde en sikkerhetskontroll av kjøretøyet, hvor du kan bli bedt om å kontrollere dekk, lysutstyr, bremser, styring, osv. (For lett og tung motorsykkel er det i tillegg en ferdighetsprøve på avsperret område som må bestås før resten av prøven kan gjennomføres). Husk å ta på deg bilbelte før du starter motoren.

Det legges vekt på at du skal kjøre selvstendig under prøven. Dette gjøres blant annet ved at sensor (den personen fra trafikkstasjonen som skal teste deg) angir lengre kjørestrekninger når han eller hun gir beskjed om hvor du skal kjøre.

Her er noen gode tips du kan ta med deg før oppkjøringen.

 • Se ofte i speilene, husk at sensorene ser deg i øynene ganske ofte​
 • Viktig å holde fartsgrensen. Ikke kjør for sakte hvis ikke forholdene tilsier at du skal gjøre det. 
 • Hold god avstand til foranliggende biler​ 
 • Gi tydelige tegn ved av/påkjøring.​ 
 • Akselerer ordentlig i påkjøringsfelt​ 
 • Repeter på teorien og ta en titt på teoritentamens forberedelser til oppkjøring. Da blir du tryggere på regler som igjen får deg til å kjøre bedre​ ​
 • Ta en kjøretime eller 2 rett før oppkjøring, dette gjør også at du føler deg tryggere! 

Derfor stryker du på oppkjøring:

 • Problemer med fart og fartstilpasning.
 • Brudd på vikeplikten, vær obs på Stoppskilt o.l.
 • Å ikke gi tegn eller ikke samhandle med andre trafikanter. Husk å bruke blinklys ved    alle anledninger.
 • Gjøre feil valg i en trafikksituasjon
 • At helheten på kjøringen er ikke god nok
 • For tidlig oppkjøring i forhold til kjørelærers anbefaling

Er du fortsatt nervøs?

Teoritentamen har laget et kurs for å hjelpe deg med forberedelsene til oppkjøringen

NB. Mørkekjøring: Kurs i kjøring i mørket må gjennomføres før praktisk førerprøve når prøven avlegges i perioden fra 1. november til og med 15. mars. Avlegges førerprøven i perioden fra 16. mars til og med 31. oktober, må trafikkstasjonen få dokumentasjon på fullført kurs.