Nyheter

Statens vegvesen fornyer datasystemene sine. Det fører dessverre til at de fredag 29. august 2014 har et redusert tjenestetilbud på trafikkstasjonene sine.

Det er i hovedsak førerkorttjenester som blir berørt. De fleste kjøretøytjenester tilbyr vi som normalt.

Vegvesenet anbefaler alle som skal ta teoriprøven om å vente til etter 1. september med å oppsøke trafikkstasjonen. Vær også forberedt på at omleggingen av datasystemene kan føre til noe lenger ventetid de første dagene i september.

Under finner du en liste med kriteriene for å kunne få førerkort for moped:

 • Du må være fylt 16 år.
 • Du skal ha normal førlighet i ben og armer.
 • Du kan ikke ha sykdommer som kan svekke din evne til å kjøre.
 • Du må ha god vandel. Dette betyr at du ikke må ha vært innblandet i straffbare forhold som er registrert hos politiet.
 • Du må ha gjennomført godkjent opplæring og bestått førerprøven. Trafikkskolen godkjenner den praktiske ferdigheten din, mens teoriprøven avlegges på trafikkstasjonen. Veien til mopedlappen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Dette er obligatorisk for de som skal ta førerkort i en eller annen klasse.

Trinn 2: Kunnskap om mopeden og øvelser som skal gi grunnleggende kjøreteknikk. Dette trinnet kan foregå på eller i forbindelse med en trafikkskole. Her trener du på ferdigheter som for eksempel igangsetting, stans, giring og svinging.

Trinn 3: Kunnskap og ferdighet som er nødvendig for å kjøre i blandet trafikk. Her trener du på praktisk bruk av trafikkreglene. F.eks plassering i veibanen, fartsavpasning og bruk av blikket i trafikken.

Trinn 4: Handler om å forstå risiko i trafikken og hvordan du tenker og handler for å unngå farlige situasjoner.

Øvelseskjøring

Øvelseskjøring kan starte når du er 15 år. Hvis du øvelseskjører privat med noen du kjenner, må ledsageren din være minst 25 år og ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 5 år. Ledsageren må kjøre egen motorsykkel. Det er ikke lov til å kjøre etter i bil eller på moped.

Kilde: Trygg trafikk

Statens vegvesen har nå lansert «Din side». Her vil du etter hvert få tilgang til flere tjenester på nett. I dag kan du sjekke dine kjøretøyopplysninger og bestille nytt vognkort.

Tap av vognkort er den første selvbetjeningsløsningen som lanseres under Din side. Snart kommer også «Ditt førerkort» og muligheten til å levere salgsmelding på nett.

Midlertidig vognkort

Hvis du har meldt tap av vognkort for et kjøretøy du skal fortsette å bruke, kan du også laste ned et midlertidig vognkort.

– Skal du bruke bilen etter at du har meldt tapet, er det viktig at du skriver ut og tar med det midlertidige kortet når du bruker kjøretøyet, sier Øwre. – Vognkortet er beviset på at du eier kjøretøyet og inneholder alle de tekniske kravene.

Når du er logget inn, kan du også sjekke hvilke kjøretøy som er registrert på ditt fødselsnummer, og se opplysninger om kjøretøyet.

Sikker innlogging

Løsningen krever innlogging via ID-porten som er en sikker innloggingsløsning til offentlige tjenester driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi). ID-porten støtter blant annet Min-ID og Bank-ID og er den samme du bruker når du for eksempel leverer selvangivelsen på nett.

Begrensninger

Selv om tjenesten skal dekke de fleste behov for Norges kjøretøyeiere er det noen begrensninger ved løsningen:

Du må være over 18 år.

Tjenesten gjelder kun private kjøretøyeiere, ikke bedrifter. Dette skyldes at det ikke finnes noen sikker innlogging for disse. Kun registrert eier av kjøretøyet kan melde tap. Er det er lagt inn salgsmelding kan tjenesten derfor ikke benyttes før kjøretøyet er omregistrert til ny eier.

Kilde: Vegvesen.no

Slik er parkeringsreglene

 • Kjøretøyet må plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt.
 • Det gjelder et totalforbud mot stansing på fortau.
 • Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter fra gang- eller sykkelfelt. Avstanden måles fra det punkt hvor fortauet, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.
 • Fører eller eier av kjøretøyet er pålagt en undersøkelsesplikt for hva som skjer, slik at man senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, plikter å rette seg etter bestemmelsene.
 • Ved avgiftsparkering skal betaling skje umiddelbart etter at man har plassert kjøretøyet.
 • Kvittering for betalt avgift skal plasseres godt synlig

Parkering på et privat område er å anse som en avtale. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for parkeringen. Får du en parkeringsbot av det offentlige bør du betale denne, selv om du skal klage. Ellers kan gebyret økes med 50%.

Les mer om offentlig og privat parkering her

Kilde: NAF.

Lover og regler for moped

Mopeden har en motor på maksimum 50 kubikkcentimeter. Den skal ikke kunne kjøres fortere enn 45 km/t på flat vei.

Denne bestemmelsen kommer fra et EØS-direktiv som pålegger Norge å følge europeiske standarder. I de fleste land er mopeden et typisk bykjøretøy og uten krav til førerkort eller opplæring. Dette er nok grunnen til at EU har bestemt at den ikke skal gå fortere enn 45 km/t.

I Norge hører vi fra enkelte at 45 km/t er lite i forhold til annen trafikk. Det ser likevel ikke ut til at lav hastighet er direkte årsak til ulykker. De fleste ulykkene skyldes som regel for høy fart i forhold til situasjonen. Presset fra andre trafikanter er mer ubehagelig, skremmende eller et opplevd problem snarere enn en årsak til ulykker.

Scooter er blitt den mest kjøpte mopedtypen. I tillegg finnes det både cross- og sportsmopeder. En scooter trenger likevel ikke å være en moped. Det finnes scootere som er registrert som motorsykler med flere hundre kubikkcentimeters motorer.

Trimming av moped

Høyere fart kan føre til alvorlige ulykker på veiene. Derfor gir trimming av moped opptil seks prikker på førerkortet og bøter på 4200 kroner. I tillegg kan mopeden bli avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll. Da må den settes tilbake i opprinnelig stand og vises fram på Trafikkstasjonen. Dette koster 500 kroner.

Ved ulykker med trimmet moped gjelder ikke forsikringen, noe som kan bli svært kostbart hvis en har forårsaket skader på andre personer, kjøretøy eller eiendom. Myndighetene kan også kreve tilleggsavgift fordi en trimmet moped automatisk egentlig tilhører gruppen lett motorsykkel. Noen former for trimming kan gjøre at mopeden går mye fortere enn den er konstruert for. Farten vil samtidig være langt høyere enn det føreren har kompetanse til å håndtere. Høy fart er den årsaken som oftest fører til alvorlige ulykker, med omkomne eller hardt skadde.

Bekledning

Selv i 45 km/t kan du få betydelige skader hvis du kolliderer eller velter. Derfor bør du bruke klær som beskytter hele kroppen. Armer og bein er spesielt utsatt. Godt fottøy og hansker er en god forsikring. Det er påbudt med godkjent hjelm på moped. Husk å feste hakeremmen skikkelig, slik at hjelmen ikke kastes av hodet når du har bruk for den. Mopeden er liten og forsvinner ofte i trafikkbildet. Bruk klær og hjelm med sterke farger, da kan andre trafikanter se deg bedre.

Passasjer på moped?

Mopeden er registrert for kun en person og det er ikke lov til å ha med en passasjer. Tidligere var det lov til å ha med en passasjer under 10 år. Det ble forbudt fra og med 1. august 2013.

Kilde: Trygg trafikk