Nyheter

Tips til øvelseskjøring

Når man skal ta lappen dukker det opp mange spørsmål. Far eller mor tok kanskje førerkortet for noen år siden og lurer på hvordan man skal gå fram etter dagens regler. Her er NAF sine tips!

Hvorfor burde man øvelseskjøre? Grunnen er enkel, jo mer en trener jo flinkere blir en. Øvelseskjøring er viktig for at eleven skal komme til et nivå hvor vedkommende kan kjøre selvstendig og behagelig i trafikken. Når dette nivået er nådd, er mengdetrening viktig. Det er mengdetreningen som gir erfaring og som gjør at din datter eller sønn har lavere risiko for ulykker den dagen de får førerkort.

Lavere risiko for ulykker Forskning viser en tydelig sammenheng mellom hvor mange timer eller kilometer man kjører før førerprøven, og risikoen for trafikkulykker i etterkant. Statens vegvesen anbefaler 140 timer. Undersøkelser fra England, viser at omfattende og riktig mengdetrening kan gi en reduksjon i risiko for ulykker det første året med opptil 80 prosent.

To eksempler på mengdetrening:

Per begynner opplæringa et halvt år før han kan kjøre opp. Etter fem måneder er han blitt flink, kjører selvstendig og tar førerprøven. Så kjører han bil alene i et år sammen med kompiser, til og fra fest, med musikk, venner og alt som er moro. Dette gir høy risiko første året alene.

Pål derimot starter når han er 16. Etter fem måneder er han blitt flink, kjører selvstendig, men kan ikke ta førerprøven. I halvannet år må han kjøre med en ledsager over 25 år. Fordi han er flink og kjører behagelig er det mange som tør å være ledsagere, så han får kjørt 350 mil før han tar førerprøven som 18-åring. Rutinene han har opparbeidet seg nå tåler mye mer forstyrrelser og fristelser før disse rutinene svikter. Dette gir vesentlig lavere risiko. Hva trengs for å kunne øvelseskjøre? For at ditt barn skal kunne øvelseskjøre bil, så må han eller hun ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Dette er et obligatorisk kurs hvor man får en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører av en bil. Kurset varer i 17 timer og det kan tas på godkjente trafikkskoler eller i ungdomsskolen. Man kan starte på kurset etter at man har fylt 15 år, men det kan også påbegynnes før hvis det blir gjennomført på skolen i 10. klasse.

Etter at det trafikale grunnkurset er gjennomført, stilles det imidlertid flere krav som må oppfylles før man kan starte øvelseskjøringen. Disse kravene er:

Den som skal øvelseskjøre må ha fylt 16 år.

Man må ha med bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse.

Ledsageren må ha fylt 25 år.

Ledsageren må ha hatt førerkort for bil sammenhengende i de siste fem årene.

Ledsagere kan ikke ta betalt.

Bilen må være merket med en godt synlig rød L på en hvit bakgrunn.

Bilen må ha ekstra speil til bruk for ledsageren.

Øvelseskjøring er kun tillatt i Norge.

Hva med forsikringen?

Det er viktig å undersøke hva som er dekket av forsikringen når man øvelseskjører. Forsikringsvilkårene varierer mye. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Hvem har ansvar ved en ulykke?

Ledsager regnes alltid som fører av bilen, unntatt under førerprøven. Derfor regnes ledsager alltid som ansvarlig. Likevel kan den som øvelseskjører også straffes. Særlig gjelder dette tema som regnes som allmennkunnskap. Blant annet vil den øvelseskjørende straffes ved promillekjøring, og ledsageren kan straffes om vedkommende forsto eller burde ha forstått at den bak rattet var ruset. Ved brudd på blant annet fartsgrensen kan også den som øvelseskjører bli straffet.

Hva er viktig når du skal være ledsager?

Prøv å sette deg inn i situasjonen til den som skal lære å kjøre. Hva ville du gjort hvis du skulle lære noe helt nytt? Tid og tålmodighet er viktige stikkord. Det er viktig at den som skal kjøre får lære i sitt eget tempo. Noen lærer fort, andre sakte. Sørg derfor for at du ikke stresser, bruk god tid og gi gjerne ros når det passer.

Her er noen utfordringer du kan møte under «kjøretimene»:

Du har liten mulighet til å stanse bilen selv. Du må derfor oppfatte problemer så tidlig at du kan be den som øvelseskjører om å bremse ned i god tid. Du som ledsager, er å anse som fører av bilen Det er ikke sikkert at barnet ditt oppfatter det du tror at du sier Har du selv kjørt med tydelige uvaner vil du nok slite med å få eleven til å gjøre noe annet Hva skal man øve på? For en nybegynner er det greit å begynne med det helt elementære: Pedalene. Lær én ting om gangen slik at det ikke blir altfor mye instrukser samtidig. Gjør alt sakte slik at man enklere kan få en forståelse av hvordan ting fungerer. Dessuten er det lettere for de som kjører å registrere hva slags funksjon hver enkelt pedal har. Det er viktig at man gjør få ting flere ganger slik at det blir automatisert. Når øvelsene blir mer automatisert kan man konsentrere seg om andre aspekter ved bilkjøringen.

Hvis du er ledsager for en som ikke har startet å ta kjøretimer, kan det være lurt å spørre om du kan være med på en del av kjøretimene. Da kan du observere kjøreskolelæreren og den du er ledsager for og lære av dette. Dette kan gjøre at du enklere kan se hva som må trenes og terpes på, sånn at læringsprogresjonen går raskere.

Ved et godt samarbeid med en god trafikkskole vil alt bli vesentlig enklere. Et godt tips er å la trafikkskolen ta seg av nyinnlæringen, så trener dere sammen hjemme til dette nye fungerer godt. Så innom skolen for mere nytt og så hjem og trene. Det gjør det mye enklere å være en god ledsager. Det sikrer en riktig og god progresjon. Du sparer mye frustrasjon og feillæring. Og du sparer penger fordi du ikke betaler for at eleven skal repetere alt på en trafikkskole

Hvor mye tid skal man bruke på øvelseskjøring?

Svaret er mye og her er planlegging viktig. Sett av tid og avtal når man skal kjøre. Det gjør det mer forutsigbart for fører og ledsager, og det er lettere at man sørger for at øvelseskjøringen blir gjennomført.

Kjør mye på kort tid og kjør jevnt. Dette bidrar til at det man øver på ikke går i glemmeboka, samtidig som man blir raskere automatisert og kan fokusere på andre felt som trenger øving. I det man starter med øvelseskjøring vil man ha en bratt læringskurve, hvor man lærer veldig mye på kort tid. Etter hvert så vil dette flate ut. Derfor er det viktig å opprettholde det man allerede har lært, både gjennom privat øvelseskjøring og kjøring med kjøreskole. Ha som mål at eleven skal kunne kjøre rimelig selvstendig og behagelig i vekslende trafikk innen 4 - 6 måneder

Det er ingen fasit på hvor mye man bør kjøre, men hvis den som skal øvelseskjøre har kjørt 350 - 500 mil, så har vedkommende et veldig godt utgangspunkt i forhold til unngå ulykker etter førerprøven. Det er forøvrig veldig viktig at det er variasjon på kjøringen. Kjør alt fra korte turer til butikken til langturer på hytta. Det er også viktig at man får erfaring både med å kjøre i store byer med mye trafikk og landeveier med mindre trafikk.

Finn riktig kjøreskole

Selv om det kanskje ikke er du som skal finne kjøreskolen for andre, så finnes det likevel noen tips som kan veilede og hjelpe. Veldig mange velger kjøreskole på grunn av pris. Det er ingen listepris på hva kjøreskolene tar, og at prisene kan variere er ingen hemmelighet. Dyrt er ikke nødvendigvis bra, men vær heller ikke naiv hvis det er urovekkende billig. Har en kjøreskole billige kjøretimer og tid til å kjøre når som helst, bør du være skeptisk.

En god måte å finne ut av hvilke kjøreskoler som er seriøse, burde man se på ryktet, og høre med andre som har erfaringer fra skolen. Er kjøreskolen medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og/eller Trafikkforum er du sikker på at det er en godkjent trafikkskole med utdannede trafikklærere underlagt streng kontroll fra Statens vegvesen. En bra kjøreskole gir også eleven ”hjemmelekser”.

KIlde: NAF

Teoritentamen har laget et øvelseskjøringskurs med mange tips og øvelser.

Nå er det blitt enda lettere å få oversikt! Logg inn på teoritentamen.no og følg din utvikling med vårt nye dashboard! Med dashboardet er det enkelt å komme i gang. Du kan følge din progresjonen din i takt med at du tar flere teoriprøver og det er lett å se hva du bør øve mer på.

enter image description here

Vi har hentet inn feedback fra kundene våre på mail, facebook, twitter og instagram. Se hva de sier her. Ønsker du å dele din opplevelse med tjenesten vår, kan du enkelt gjøre det ved å skrive inn på vår facebookside, sende oss en melding på twitter eller bruke hashtag #teoritentamen på instagram. Du er selvfølgelig også velkommen til å sende mail til support@teoritentamen.no

Vi hører gjerne fra deg!

Statens vegvesen fornyer datasystemene sine. Det fører dessverre til at de fredag 29. august 2014 har et redusert tjenestetilbud på trafikkstasjonene sine.

Det er i hovedsak førerkorttjenester som blir berørt. De fleste kjøretøytjenester tilbyr vi som normalt.

Vegvesenet anbefaler alle som skal ta teoriprøven om å vente til etter 1. september med å oppsøke trafikkstasjonen. Vær også forberedt på at omleggingen av datasystemene kan føre til noe lenger ventetid de første dagene i september.

Under finner du en liste med kriteriene for å kunne få førerkort for moped:

  • Du må være fylt 16 år.
  • Du skal ha normal førlighet i ben og armer.
  • Du kan ikke ha sykdommer som kan svekke din evne til å kjøre.
  • Du må ha god vandel. Dette betyr at du ikke må ha vært innblandet i straffbare forhold som er registrert hos politiet.
  • Du må ha gjennomført godkjent opplæring og bestått førerprøven. Trafikkskolen godkjenner den praktiske ferdigheten din, mens teoriprøven avlegges på trafikkstasjonen. Veien til mopedlappen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Dette er obligatorisk for de som skal ta førerkort i en eller annen klasse.

Trinn 2: Kunnskap om mopeden og øvelser som skal gi grunnleggende kjøreteknikk. Dette trinnet kan foregå på eller i forbindelse med en trafikkskole. Her trener du på ferdigheter som for eksempel igangsetting, stans, giring og svinging.

Trinn 3: Kunnskap og ferdighet som er nødvendig for å kjøre i blandet trafikk. Her trener du på praktisk bruk av trafikkreglene. F.eks plassering i veibanen, fartsavpasning og bruk av blikket i trafikken.

Trinn 4: Handler om å forstå risiko i trafikken og hvordan du tenker og handler for å unngå farlige situasjoner.

Øvelseskjøring

Øvelseskjøring kan starte når du er 15 år. Hvis du øvelseskjører privat med noen du kjenner, må ledsageren din være minst 25 år og ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 5 år. Ledsageren må kjøre egen motorsykkel. Det er ikke lov til å kjøre etter i bil eller på moped.

Kilde: Trygg trafikk