Nyheter

Hva må du vite om forsikring?

I henhold til læreplanen i de ulike førerkortklassene skal du ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, og om økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell. Herunder også forsikring. Du kan lese mer om dette i teoritentamens teorikurs for klasse B.

Det finnes forskjellige bilforsikringer å velge i; ansvarsforsikring, delkasko og kaskoforsikring.

Bilforsikring er kostbart, og det lønner seg å kontrollere priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Her kan det være store summer å spare. Det er viktig å vurdere hvilken forsikringsdekning du har behov for.

Ansvarsforsikring

Med noen få unntak er alle bileiere er pliktige til å tegne ansvarsforsikring på biler som er i bruk, slik det står i bilansvarsloven paragraf 15. Ansvarsforsikringen er ment å dekke enhver skade som bilen gjør på sine omgivelser. Dette kan være skade på andre biler i en kollisjon, bygninger, mennesker og dyr. Skadene kan bli meget store, for personskader snakker vi fort om mange millioner kroner.

Du må derfor sørge for å tegne forsikring på den bilen du har kjøpt før du henter den, hvis ikke vil du kunne bli ansvarlig for skader som oppstår. Tenk om noe skulle skje på veien hjem etter at du har kjøpt bilen!

Delkasko

Ved delkasko får du ansvarsforsikring, men i tilegg får du som vanmligvis dekket skader som skyldes brann, tyveri, glasskader og i tillegg veihjelp

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skader på egen bil og er en frivillig ordning. Nyere biler bør ha en slik forsikring. Når bilen blir eldre og har en mindre verdi kan det bli en vurderingssak om man skal ha en hel eller delvis kaskodekning.

Vær klar over at bilreparasjoner fort er kostbart og det nok er mest naturlig å droppe kasko hvis du er i stand til å kjøpe en tilsvarende bil dersom noe skjer.

Superforsikring eller «kasko pluss»

Ved slike forsikringer får du kaskodekning, men i tillegg dekker forsikringen som hovedregel også motorskader og leiebil i hele reparasjonsperioden.

Kilde: NAF

Husk refleksvest!

Våren er i gang i store deler av landet. Med våren begynner motorsykkel- og mopedsesongen for fullt. Nytt for sesongen er påbudet om å ha med refleksvest.

I mars 2007 ble det påbudt å ha refleksvest lett tilgjengelig i bil til bruk ved eventuell nødstans.

Fra 1. januar 2014 må du også ha med vest om du kjører motorsykkel eller moped. Påbudet omfatter også ATV-er som er registrert som moped eller motorsykkel. Vesten skal brukes om du må stoppe langs vegen.

Øker synligheten

– Om du får nødstans, kan du fort bli stående på steder hvor andre trafikanter ikke forventer at det skal være noen, og du kan være lite synlig for andre trafikanter. Bruker du refleksvest, øker du sjansen for at du blir sett i tide, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

En bilist som kjører med nærlys i 50 km/t har to sekunder på å oppdage en fotgjenger uten refleks. Bruker du refleks, øker denne tiden til ti sekunder.

Detaljer om vesten

Vesten skal være CE-godkjent. Statens vegvesen anbefaler at vesten er godkjent etter EN 471 klasse 2 eller klasse EN 1150. Både politiet og Statens vegvesen kan etterspørre vest i kontrollsammenheng. Manglende refleksvest vil ikke gi gebyr. Men politiet kan utstede bot dersom trafikanter utviser uforstand og uaktsomhet ved å ikke bruke vest i situasjoner hvor det er hensiktsmessig.

Forvirret over parkeringsreglene? Du må sette deg inn i parkeringsbestemmelsene om du vil unngå gebyrer og borttauing. Å kunne parkere i henhold til parkeringsbestemmelser er en del av opplæringen for å kunne ta førerkort.

  • Kjøretøyet må plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt.
  • Det gjelder et totalforbud mot stansing på fortau.
  • Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter fra gang- eller sykkelfelt. Avstanden måles fra det punkt hvor fortauet, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.
  • Fører eller eier av kjøretøyet er pålagt en undersøkelsesplikt for hva som skjer, slik at man senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, plikter å rette seg etter bestemmelsene.
  • Ved avgiftsparkering skal betaling skje umiddelbart etter at man har plassert kjøretøyet.
  • Kvittering for betalt avgift skal plasseres godt synlig

Kilde: NAF

Bruk av mobiltelefon i bil.

Tre av fire sjåfører under 44 år bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører, viser en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for magasinet Motor.

Ulykkesøkning

Ulykker som typisk skyldes uoppmerksomhet fra sjåføren økte kraftig i fjor. Møteulykkene økte fra 14 632 i 2012 til 16 463 i 2013. Påkjørsler bakfra økte fra 44 332 til 48 444. Også ulykker der bare én bil var innblandet økte også, skriver NAF.

Er mobiltelefonen er den viktigste uoppmerksomhetsskaperen bak rattet?

"Det er forferdelig at så mange setter seg selv og andre i fare når de kjører bil. Én ting er at man bryter loven, men det som er det verste er den totale mangel på risikoforståelse", sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Hva med yngre sjåfører?

Folk under 44 år er verstingene i å bruke mobilen ulovlig når de kjører bil. De yngre sjåførene er også minst redde for straff eller muligheten for å bli tatt. Nesten halvparten av undersøkelsens deltakere under 34 år, svarer at politiets bøtemuligheter betyr lite for bruken av mobil.

Man bør ha respekt for trafikken

Det er ikke noe fasitsvar på hvordan vi skal få bukt med dette problemet, men det munner ut i holdninger. Man må ha respekt for det å kjøre bil. Lesing av SMS, oppdatering av Facebook-status og andre distraksjoner, viser mangel på denne respekten. Og det er livsfarlig.

Gjengen fra Nydalen VGS ønsker at billister tar hensyn til ferske trafikanter. Vi i Teoritentamen.no er helt enige, og har derfor blitt støttespiller for de unge entreprenørene. I dag har de deltatt på Entreprenørskapsmessen i Lillestrøm.

Det er et årlig arrangement hvor alle ungdomsbedrifter på videregående skole får en fin mulighet til å vise fram det de har jobbet med i løpet av året. Juryer, bestående av fagpersoner, lokalpolitikere og næringslivsrepresentanter fra Oslo-området, vil vurdere bedriftene og kåre vinnere i totalt 15 konkurranser. Sjekk ut facebook-siden til NyTrafikant UB her.

enter image description here

Se etter en N i bakruta!